.

Yönetim

Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ayşe Gül MUTLU GÜLMEMİŞ
Enstitü Müdürü
agmutlu@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 31 51
Enstitü Müdür Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
acifci@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 31 52
Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKTAŞ
Enstitü Müdür Yardımcısı
baktas@mehmetakif.edu.tr
Enstitü Sekreteri
Fahri KARİP
Enstitü Sekreteri
fkarip@mehmetakif.edu.tr
Enstitü Yönetim Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ - Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKTAŞ - Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin KÖRÖZLÜ - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ - Üye
Enstitü Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ - Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Erdal KENDÜZLER - Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Kemal SAĞEL - Matematik Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Cengiz YÜCEDAĞ - Mekansal Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Belgin BARDAKÇI - Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA - Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Alp KÜÇÜKOSMANOĞLU - İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İskender GÜLLE - Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Serdar ÜNLÜ - Fizik Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ - Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkan V.
Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKTAŞ - Enstitü Müdür Yardımcısı

Hakkımızda

  • Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Hakkımızda
  • Yönetim
  • Formlar
  • Mevzuat
  • İletişim