.

Yönetim

Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Ahmet UYUMAZ
Enstitü Müdürü
auyumaz@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 31 51
Enstitü Müdür Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KAYA KINAYTÜRK
Enstitü Müdür Yardımcısı
nkinayturk@mehmetakif.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Bora BİNGÖL
Enstitü Müdür Yardımcısı
bbingol@mehmetakif.edu.tr
Enstitü Sekreteri
Fahri KARİP
Enstitü Sekreteri
fkarip@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 31 55
Enstitü Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Ahmet UYUMAZ - Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KAYA KINAYTÜRK - Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Bora BİNGÖL - Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Burçin YENİSEY KAYNAŞ - Üye
Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ - Üye
Enstitü Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KAYA KINAYTÜRK - Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ahmet UYUMAZ - Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Bora BİNGÖL - Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA - Mekansal Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fatih Mehmet EMEN - Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Tayyar GÜNGÖR - Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Serdar ÜNLÜ - Fizik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Oğuz GÜRSOY - Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ilgar KIRZIOĞLU - Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Celaleddin ŞENÇİMEN - Matematik Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ - Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Ersin ATAY - Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR - Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Siğnem ÖNEY BİROL - Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA - Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Gültekin BASMACI - Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Asım Gökhan YETGİN - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Pınar GÜLLE - Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Alp KÜÇÜKOSMANOĞLU - İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Hakkımızda

  • Hakkımızda
  • Yönetim
  • Formlar
  • Mevzuat
  • Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • İletişim