.

Yönetim

Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ayşe Gül MUTLU GÜLMEMİŞ
Enstitü Müdürü
agmutlu@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 31 51
Enstitü Müdür Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Samet AŞIKKUTLU
Enstitü Müdür Yardımcısı
sasikkutlu@mehmetakif.edu.tr@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 31 52
Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKTAŞ
Enstitü Müdür Yardımcısı
baktas@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 31 53
Enstitü Sekreteri
Fahri KARİP
Enstitü Sekreteri
fkarip@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 31 55
Enstitü Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ayşe Gül MUTLU GÜLMEMİŞ - Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKTAŞ - Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Samet AŞIKKUTLU - Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA - Üye
Doç. Dr. Nurettin KÖRÖZLÜ - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ - Üye
Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Ayşe Gül MUTLU GÜLMEMİŞ - Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKTAŞ - Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Samet AŞIKKUTLU - Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA - Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Belgin BARDAKÇI - Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Erdal KENDÜZLER - Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Celaleddin ŞENÇİMEN - Matematik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Serdar ÜNLÜ - Fizik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR - Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Deniz İNNAL - Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA - Mekansal Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Alp KÜÇÜKOSMANOĞLU - İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Oğuz GÜRSOY - Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ilgar KIRZIOĞLU - Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Hakkımızda

  • Hakkımızda
  • Yönetim
  • Formlar
  • Mevzuat
  • Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • İletişim