.

Temel Değerler

Temel Değerlerimiz

Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde üniversitemiz içinde önemli yeri olan Fen Bilimleri Enstitüsü; seçkin akademik kadrosu ile fen bilimleri, mühendislik ve mimarlık alanlarında geleceğimizin seçkin bilim insanlarını, araştırmacılarını, bilgili ve deneyimli yöneticilerini, kalifiye elemanlarını yetiştirme görevini yerine getiren, toplam kalite ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemiş bir birim olarak hizmet vermektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü, bilimsel araştırma faaliyetlerinde gerek üniversitemizin gerekse ülkemizin teknik ve teknolojik olarak gelişmesine ve bilimsel saygınlığına katkı sağlayan, üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem veren, kamu ve özel sektöre danışmanlık yapan, projeler yürüten ve elde ettiği çıktılardan akademik çalışmalar üreten önemli bir enstitüdür. Bu amaçla, Ana Bilim Dallarında verilen lisansüstü derslerin ve içeriklerinin güncellenmesi, bu derslere ait ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin gözden geçirilmesi, eğitim-öğretim çıktılarının ölçülmesi ve lisansüstü tezlerin projeye, yayına, patente, faydalı modele ve markaya dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Hakkımızda

  • Hakkımızda
  • Yönetim
  • Formlar
  • Mevzuat
  • Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • İletişim