.

İdari Personel

Mustafa YÜKSEL
Enstitü Sekreteri
Secretary
Telefon: +90 248 213 31 55
E-posta: myuksel@mehmetakif.edu.tr
Mustafa ÖZEL
Şef
Mali İşler - Personel İşleri / Financial affairs-Personnel affairs
Telefon: +90 248 213 3154
E-posta: mozel@mehmetakif.edu.tr
Dilek Rabia ERGÜL
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri / Student affairs
Telefon: +90 248 213 31 53
E-posta: drergul@mehmetakif.edu.tr
Hülya UYSAL
Sürekli İşçi
Özel Kalem - Yazı İşleri / Executive assistant-Secretary
Telefon: +90 248 213 31 50
E-posta: hulyauysal@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Hakkımızda
  • Yönetim
  • Formlar
  • Mevzuat
  • Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • İletişim