.

İdari Personel

Fahri KARİP
Enstitü Sekreteri
Telefon: +90 248 213 31 55
E-posta: fkarip@mehmetakif.edu.tr
Mustafa ÖZEL
Şef
Telefon: +90 248 213 3154
E-posta: mozel@mehmetakif.edu.tr
Yaşar ALTINAY
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: +90 248 213 31 56
E-posta: yaltinay@mehmetakif.edu.tr
Dilek Rabia ERGÜL
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: +90 248 213 31 56
E-posta: drergul@mehmetakif.edu.tr
Hülya UYSAL
Sürekli İşçi
Telefon: +90 248 213 31 50
E-posta: hulyauysal@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Hakkımızda
  • Yönetim
  • Formlar
  • Mevzuat
  • İletişim